Sunday, 17 January 2016

Subjek Industrial Engineering

Dalam subjek ini pelajar diberi pendedahan secara keseluruhan mengenai Industrial Engineering bermula dengan Kualiti, produktiviti, masa piawai, ergonomik, analisa break even, inventori dan lean manufacturing.  Objektif subjek ini adalah untuk memberi pendedahan kepada pelajar supaya dapat memahami on how to manage a manufacturing company.  Di dalam subjek ini juga, pelajar diberi pilihan untuk memilih syarikat pengeluaran atau perkhidmatan .  Pelajar dikehendaki mengaplikasi kaedah-kaedah industrial engineering bagi meningkat productivity serta menghapus pembaziran.  Secara keseluruhan pelajar berupaya mengguna pelbagai kaedah untuk meningkat produktiviti.
Sem 1 2015/2016 -Pembentangan Topik Ergonomik

Sem 2 2015/2015
Sem 2 2014/2015 -Project Presentation


Sem 2 2014/2015 - Project PresentationSem 1 2015/2016- Project Presentation

  

1 comment: